Parkering skjer enklest på torget, gratis etter 18:00 og på søndager.