Referat fra styremøter

2023

Referat styremøte 2023-10-05

2022

Referat 2022-11-17
Referat 25-08-2022
Referat  24-02-2022

2021

referat 26-08-2021

2020
referat 22-10-2020
referat 2020-05-10
referat 26-03-2020
Referat fra styremøte 2020-02-14

2019
Referat fra styremøte 7 november
Referat fra styremøte 24 mai

Årsmøtedokumenter

2024

Innkalling til årsmøte
Horten BKs beretning for 2023 (revidert)
Regnskap 2023
Revisjonsrapport 2023
Saksliste til årsmøtet med innkomne forslag
Valgkomitéen instiller på Ole Tom Rød som ny leder,
og foreslår gjenvalg på resten av styret

2023

Referat fra årsmøtet 2023

Om årsmøtet – regler og saksliste
Horten BKs beretning for 2022
Regnskap2022
Valgkomitéens innstilling 2023
Forslag vedr. dørvakt

2022

REFERAT ÅRSMØTE 2022
Innkalling til årsmøte
Horten BKs beretning for 2021
Regnskap 2021
Forslag til endringer i vedtekter
Valgkomiteens innstilling

2021
Horten BKs beretning for 2020
Valgkommité 2021
Regnskap 2020
Revisjonsrapport 2020 – Horten Bridgeklubb

2020
referat årsmøtet 2020
årsmøteprotokoll 2020
(håndskrevet med underskrift)

Dagsorden 2020
Horten BKs beretning for 2019
regnskap 2019

2019
referat årsmøtet 2019
Horten BKs beretning for 2018
Revisjonsrapport 2018
dagsorden årsmøtet 2019-2

2018
Referat årsmøte 2018
dagsorden årsmøtet 2018
Horten BKs beretning for 2017
Regnskap
Revisjonsrapport 2017

 

Kontrakt med Apotekergaten Eiendom AS