NBF har laget et sett Bridgevettregler, her er de med kommentarer.  Kjempeflott om alle kan og ikke minst forstår disse!

Hils på motstanderne når de kommer til bordet.  Presenter deg for nye spillere.

Dette er vanlig høflighet, og vi bridgespillerer er jo høflige, ikke sant.  Nye spillere skal føle seg velkomne til å spille i vår klubb.  Og vi skal vise at vi er glade for nye medlemmer

Takk når blindemann kommer ned, og ønsk spillefører lykke til.

Dette bidrar til god stemning ved bordet – skal gjøres, selv når det er «dårlige» kort som kommer opp.

Verdsett alltid at makker gjør sitt beste for deg.

Ikke kjeft på makker.  Vi gjør alle feil, og selv om makker også gjør det av og til, så kan du være sikker på at hen alltid gjør sitt beste.  Det kan være lurt  å vente med de konstruktive tilbakemeldingene til du og makker er på tomanns-hånd, og ikke forstyrrer andre med tilbakemeldingene

Be turneringsleder om hjelp dersom noe ureglementert skjer.

Har det skjedd en feil ved bordet, eller er du usikker på om det har skjedd en feil eller ikke, be om at Turneringsleder (TL) kommer til bordet og sjekker, og evt. forteller om hva som skal skje hvis noe feil har skjedd.

Det er ikke lov å dømme ved bordet, det er mange som tror de kan reglene men ikke gjør det.  Ikke la disse bestemme hva som er riktig eller galt.

Du skal ikke kunne alle reglene – det ordner TL for deg.

La meldingene ligge til det er spilt ut fordekt.

Spilleren som skal spille ut, må kunne både se hele meldingsforløpet og spørre om hver enkelt melding, selv om det ikke er noen meldinger som er alertert.

Når så utspillet er gjort med billedsiden ned, er det utspillerens makker som skal kunne stille spørsmål om hva blindemann oppfatter om spilleførers hånd (blindemanns hånd blir jo nå vist fram, så spørsmål om denne er urelevant). I mange land er de kjempenøye med dette.

DERETTER kan meldekortene legges i boksene sine.

Pass på at motparten får med seg alerteringer, og forklar nøyaktig når du blir spurt.

Når du forklarer skal du ikke si f.eks. «Det er Stenberg».  Du skal forklare hva meldingen betyr, f.eks. 4-kort støtte og krav til utgang.

Det hender du ikke husker hva en melding er/viser – da må du svare det, og samtidig forklare hva du tok det som (altså hvordan du har brukt den informasjonen meldingen har gitt deg).

Har makker gitt feilaktig informasjon om en av dine meldinger – så skal du rette dette etter meldingsforløpet er ferdig, før det spilles ut. Nå kan være nødvendig å få TL til bordet.

Hjelp de som er mindre rutinerte.  Vær heller stolt av å få til et godt spill mot gode spillere.

I klubben skal det ikke være om å gjøre å vinne for enhver pris.  Vær støttende og hjelp urutinerte/dårlige spillere, slik at de gjør det bedre neste gang.

Se side 3 i denne bulletinen fra Bridgefestivalen i Drammen vedr. Fair-play.

Men vent til du blir spurt før du gir råd eller kommenterer motpartens meldinger og spill.  Selv om du mener det vel, kan det bli oppfattet som kritikk.

Når spillet er slutt, hvis ingen ber om gode råd, så skal du heller ikke komme med noen.  Heller ikke til makker (se pkt. 3)!

Ring en venn.  Mangler du makker en dag, er det noen som blir glad om du spør.

Mangler du makker, ring gjerne en som ikke har vært i klubben på en stund, kanskje det er det vedkommende trenger for å finne tilbake til klubben igjen!

Bridgevettreglene på PDF