Styret består av :

Elisabeth Groseth

leder

Kjell Carm

Nestleder/sekretær

Arne Øvrid

Kasserer

Arvid Aa

Karl Johnny Solberg

Vegar Næss

Web
Turneringer