NBF’s opplæringsfilmer om Lynbridge (minibridge):

Minibridge 1
Minibridge 2
Minibridge 3
Minibridge 4
Minibridge 5
Minibridge 6
Minibridge 7
Minibridge 8

Vidoer til «Spill bridge 1»

5: Støttemeldinger

6: Svarhåndas andre melding

Sterke åpningshender.  Svar på 2 kløver

Sterke åpningshender – videre meldinger etter 2 klø – 2 rut

Sterke åpningshender – svar etter 2 klø – 2 rut, 3 minor

Svar på opplysende dobling

Videoer til «Spill bridge 2»

1: Åpningsmeldingene

2: Svar på 1 NT.  Stayman.

5: – Svarhåndas andre melding
– Konvensjonen fjerde farge utgangskrav.

6: Fjerde farge

6: Unntak fra meldereglene

6: Unntak fra meldereglene

6: Unntak fra meldereglene – når støtte makker med 3-kort

7: Motspill

9: Opplysende doblinger

9: Svar på opplysende doblinger

9: Svar på opplysende doblinger 2

Videoer til «Spill bridge 3»

2: Stenberg – Christian Bakke

Negative doblinger – Christian Bakke

Kortvurdering – Katarina Ekren

Åpners andre melding – Christian Bakke

Her er kursmateriale for de kursene som er holdt i Horten Bridgeklubb.

system nybegynner 09

system videregående 09

En stor andel av spillerne i klubben bruker systemet som læres her.

Kurs i regi av Vestfold Bridgekrets, takk til Knut Kjærnsrød :

24 spill med gjennomgang av meldingsforløp, spill og motspill

BRIDGEVETTREGLENE