Mot vinnerne

Tom Johansen og Lasse Aaseng var suverene vinnere av KM par, desto mer gøy å få til et godt spill mot dem 🙂

Meldingene gikk:

S V N Ø
Lasse
Aaseng
Vegar Tom
Johansen
Richard
3 ru pass pass X
pass 3 NT pass pass
pass

Tom har sett sperremeldingene til Lasse før, så han spilte ut kløver konge, som han fikk beholde.  Og gikk så i tenkeboks.  Sett fra hans side er nå poenget å få inn Lasse og få spilt ruter eller kløver gjennom, men hvor kan den innkomsten være?

Tom prøver en hjerter, den stikker jeg med esset og spiller spar til knekten som står, og spar konge som Tom stikker med esset og spiller en ny spar  til bordet.  Nå har Lasse vist 3 spar, med 7-korts ruter har han bare to kort igjen ved siden av ruterne.  Jeg tar for det siste spar-stikket, Lasse kaster en ruter, og spiller kløver til esset.  Lasse kaster en ny ruter.

Sjansen er nå at Lasse sitter med hjerter dame singel igjen, og en hjerter til kongen feller damen og jeg kan claime 10 stikk 🙂

Det ga +7, bare slått av dem som fikk spille mot 5 ruter doblet med 4 bet.  Bare ett par til var i 3 NT (på Østs hånd med 2 bet), resten var i 4 hjerter med 8-10 stikk.