Invitasjon til Kvalikturnering NM par

NBF Vestfold er arrangør av årets NM par-finale, og får tildelt ytterligere to plasser i finalen.
Styret, i samarbeid med klubblederne, har bestemt at det skal spilles en kvalikturnering for å ta ut de to parene.

Tønsberg BK og Nøtterøy BK har tatt på seg arrangementet.
Tid: 28. august kl. 10:00
Sted: Nøtterøy VGS
Startkontingent: Kr. 500,- pr par
Antall spill: Ca. 50 (avhenger av antall par)

https://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/23743

Kriterier for deltakelse i turneringen (avklart med kretsens turneringsutvalg);

1. Det er paret som kvalifiserer. Ingen mulighet til å bytte makker til finalen (uansett årsak til forfall). Det betyr at dersom en i det kvalifiserte paret ikke kan spille finalen allikevel, vil neste par på listen få tilbudet, og slik fortsetter vi til to par er klare.
2. Spillere som har spilt kvalik i annen krets, kan delta. Dette er en helt ny turnering, og har dukket opp i etterkant av ordinær kvalik.
3. Kun medlemmer i NBF Vestfold kan delta. Ingen kan melde seg inn nå for å spille, med unntak av hvis noen faktisk flytter til kretsen i perioden fram til finalen.
4. Kun spillere som har til hensikt å spille finalen, og har satt av tiden til å spille finalen dersom de kvalifiserer, kan spille kvalikturneringen.
5. De som spiller kvaliken og ikke kvalifiserer må forvente å bli forespurt om å hjelpe til under finalen.
6. Finaleparene blir igjen etter endt arrangement for å bidra med nedrigg/rydding av spillelokalet.