Ingen RealBridge St.Hans-aften

Vi ser ingen grunn til å kjempe mot tradisjoner, så det blir ingen RealBridge på St.Hans-aften 🙂