Gjenåpning av bridge-Norge

Myndighetene har varslet at trinn 2 av gjenåpningen av landet starter torsdag 27. mai. Der åpnes det for inntil 50 personer i offentlige arrangement, noe som betyr at kretser og klubber igjen kan åpne for bridgespilling med fysisk oppmøte med inntil 12 ½ bord. Merk at et arrangement har flere krav til seg, blant annet minst 1 meters avstand og registrering av deltakere. Vi ber derfor kretser og klubber som åpner opp om å følge NBFs smittevernprotokoll.

Oppdatert nyhetssak med mer info finner dere her:
https://www.bridge.no/Organisasjon/Nyheter/NBFs-raad-og-anbefalinger-angaaende-bridgespilling-under-korona-oppdatert

Vi ber dere også særskilt huske på at det kan være strengere lokale smittevernregler, for eksempel i forbindelse med lokale utbrudd. Sjekk derfor alltid deres lokale regler og ta kontakt med kommuneoverlegen ved tvil.