Oppstart 3. juni?

Kortene ligger klare, og etter regjeringens siste korona-utspill kan det se ut til at vi kan starte spilling i Torggården torsdag 3. juni.   Selvsagt kan utbrudd blant russen i Horten føre til at denne datoen må skytes ut i tid.

Antall bord må sannsynligvis begrenses til 5.  Det betyr at vi må ha forhåndspåmelding.  Først til mølla, altså.

Vi kunne ha startet allerede nå til torsdag, men vi kan ikke ha begrensninger i påmelding til årsmøtet.  Der må alle som vil få lov å stille.