Årsmøte 27. mai kl. 18:00

Det innkalles herved til årsmøte:

Det innkalles til årsmøte i Horten BK, torsdag 27. mai. 2021 klokken 18.00 i våre lokaler i Torggården

 

Styret er klar over at det vanligvis skal innkalles med to ukers varsel (for å ha frist til å få inn saker fra medlemmene), og vi håper årsmøtet kan godkjenne denne innkalling som skjer med kun en ukes frist. Årsaken til denne korte innkallingen er at dette årsmøtet kun skal behandle følgende:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av ordstyrer, sekretær, protokollunderskrivere og evt. tellekorps
  3. Godkjenne årsmelding og regnskap/revisorberetning
  4. Valg

Valgkomitéen (Harald) har innstilt på at Liv Strøm velges som kasserer og at resten av styret gjenvelges. Arne har bedt om avløsning i kasserervervet.

Vi har hatt kontakt med Horten kommune som gir klarsignal for et fysisk årsmøte – med visse retningslinjer som må følges. Videre er det vesentlig for klubben at det avholdes årsmøte med tanke på søknad om blant annet mva kompensasjon (behov for godkjente og undertegnede dokumenter).

Vi regner med at møtet blir relativt kort og at det til høsten blir et ekstra årsmøte hvor det blir behandlet innkomne forslag.

Her er reglene for gjennomføring av årsmøtet:

  • Det forutsettes at deltakerne er friske (i forhold til Koronasituasjonen)
  • Det settes frem stoler med påkrevet avstand og disse nummereres.
  • Den første som kommer setter seg på stol nr. 1 osv
  • Det føres liste over deltakerne, med kontaktinformasjon – med tanke på evt smittesporing
  • Det blir ingen servering
  • Hånddesinfeksjonsmidler er tilgjengelig

I tillegg anbefales det at det brukes munnbind/ansiktsmaske når en kommer og forlater lokale.

Årsmelding legges i dag på hjemmesiden til klubben. Der vil også regnskap og revisorrapport legges så snart det er ferdig.

Vi ses

Hilsen styret