Kretsmesterskapene 2021

Sammendrag: KM par spilles på RealBridge, KM lag ikke avgjort.

Fra kretsstyret til alle medlemmer i Vestfold:

Foreløpig ser det dessverre mørkt ut for livebridge, og det er ingenting som tyder på at vi får møtes fysisk rundt bridgebordet før sommeren.

Vi håper at høsten gir oss mulighet til å åpne klubbene igjen, og da også åpne for liveturneringer.

Inntil det skjer, blir all bridgeaktivitet online.

KM par, dame og veteran

NBF Vestfold har i dag vedtatt at årets KM par, damer og veteran spilles på RealBridge pga koronarestriksjonene.

Innbydelse og informasjon om påmelding, finner dere på kretsens hjemmeside https://www.nbfvestfold.org/Nyheter

Vi håper på stor oppslutning, og minner om at høy deltakelse kan gi kretsen en ekstra plass i NM-finalen for par.

Vi håper virkelig at vi kan kåre en kretsmester også i dameklassen og veteranklassen, og må ha minst 4 damepar og/eller minst 4 veteranpar for at det skal regnes som en egen klasse. Som damepar og veteranpar, er du også en del av KM par 😊

KM lag 20/21

Vi har diskutert muligheten for å spille på RealBridge, men ser at det blir problematisk å finne tidspunkt for avvikling.

Pr. i dag har kretsen og klubbene i kretsen, spillekvelder mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og dermed måtte vi ta ei helg.

Med vår og sommer i sikte, langhelger og mange turneringstilbud, ser vi det vanskelig å «legge beslag» på en hel helg for å spille KM lag.  Men lagkapteinene er bedt om å uttale seg.

 

Vi starter på nytt til høsten, og håper da at vi kan få en tilnærma normal bridgesesong.

Kretsen vil avregne innbetalt startkontingent for KM lag 20/21 når vi er i gang med 21/22.

 

På vegne av kretsen,

Heidi Berre Skjæran