Honnør på honnør

Noe av det første man får av «knagger» å henge bridge-spillet sitt på, er den gamle læresetningen «honnør på honnør».  Når det spilles en honnør, så skal du helst stikke den om du kan, bortsett fra når du ser det spilles fra flere honnører i sekvens.  Når det spilles fra bordet, så har du kontroll på det, men hva når det spilles fra spillefører?

Noen ganger kan dette brukes til å avsløre hvor honnørene i spillet sitter, som f.eks. her:

2 kløver viser 10hp+ og hjerterstøtte, når Steinar konkurrerer til 3-trinnet, legger jeg på.  Jeg skulle nok meldt noe annet enn pass etter 2 ruter for å vise litt mer enn minimum, da kommer vi i alle fall ut!

Ruter konge kommer ut, den stikkes med esset, og så følger hjerter 9 til konge og ess, og liten hjerter til knekten.  Ruter knekt setter inn nord,  nå følger spar til kongen og liten spar til esset og trumf.  Så ruter 10 med kløveravkast, og vi har denne slutt-posisjonen:

Nå er det på tide å spørre syd om kløver dame sitter der:  Kløver knekt fra hånden!  Syd legger liten, «jeg har ikke kløver dame», og jeg stikker med kongen på bordet og fisker opp damen i nord til 11 stikk. ett mer enn de andre som spilte hjerterkontrakt.

Det  er klart at damen blir ikke dekket hver gang om syd skulle ha den, men det er utrolig hvor ofte den kommer helt automatisk takket være den gamle regel