Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen v/ Harald Nygaard har kommet med følgende innstilling til klubbstyre 2021/22:

Leder: Elisabeth Groseth

Kasserer: Liv Strøm

Sekretær: Kjell Carm

Styremedlemmer: Vegar Næss (Turneringsleder, Webansvarlig), Arvid Aa, Karl Johnny Solberg.

Da blir vel Arne Øvrid valgkomite til neste årsmøte i henhold til gjeldende prosedyre?