Vegar Næss leder for Norsk Bridgepresse

Vegar Næss ble på årsmøtet i Norsk Bridgepresse valgt til å etterfølge Nils Kvangraven som leder.

Norsk Bridgepresses medlemmer er de som skriver om bridge i Norge. For aviser som Aftenposten, Klassekampen og Gausdalsposten, og selvsagt også for BIN, og for NBF.  Noen har også egne blogger.  Og det skrives bulletiner fra mesterskap og festivaler.