Medlemsinfo

Kort informasjon til medlemmer i Horten bridgeklubb om flytting til nye lokaler

Neste uke (uke 32) er vi klare for å overta nye lokaler, de er i skrivende stund i ferd med å ferdigstilles.

En del av klubbens medlemmer på Lillehammer neste uke i forbindelse med Bridgefestivalen som da arrangeres der. Så det er besluttet å ikke ha spilling i uke 32 (torsdag 6. august). Det blir heller ikke bridge i morgen 30. juli, da kun 3 par har vist interresse.

Det blir flytting mandag 10. og onsdag 12. august – og vi håper noen har mulighet til å være med på den dugnaden. Vi starter med arbeidet sånn i 14. tiden og holder på noen timer.

Fest for dugnadsdeltakerne skal vi nok finne en dato til.

Det skal i første rekke flyttes bord, stoler, kort, meldebokser og «nødvendig utstyr» som må til for å gjennomføre spilling uke 33.

Bordene skal flyttes i demontert stand og monteres opp igjen i det nye lokalet.

Den offisielle åpningsdatoenblir 30. august, da vi arrangerer KM par. Gårdeier og lokalavisen blir invitert. Dugnadsfest (om vi får det til innen rammene av Korona-restriksjonene) kommer vi tilbake til når vi er ferdig innflyttet..

Det er viktig at alle følger med på hjemmesiden til Horten bridgeklubb og facebooksiden vår – der legges det ut oppdatert informasjon om spilling i nye lokaler og hvordan en finner frem til de (der de befinner seg innenfor Holes i 2. etg av Torggården).