Resultater2006-2007

Resultater 2006-2007

 

Oppdatert 10.05.2007

Spillstensiler etc. fra tordag finner du ved å trykke på datoen.

Alle resultater finner du i dokumentarkivet.

2007-05-04 Terje Ajaxon (Sommeravslutning)

April
Tirsdag: Harald Nygaard – Finn Erik Johansen
Torsdag: Knut Leesland – Ulrik Nesset

2007-04-26 Knut Leesland – Ulrik Nesset, Tore Steinsta Larsen – Svein-Harald Riisnæs
2007-04-17 Finn Erik Johansen – Harald Nygaard
2007-04-19 Arne Øvrid – Carl Steen Mathisen
2007-04-17 Finn Erik Johansen – Harald Nygaard
2007-04-12 Roy Terje Berner – Arvid Aa
2007-04-10 Finn Erik Johansen – Harald Nygaard
2007-04-04 Tor Walle (Påskesingel)

 

Mars
Tirsdag: Harald Nygaard – Finn Erik Johansen
Torsdag: Tore Steinsta Larsen – Svein-Harald Riisnæs (Vårmestere)

2007-03-29 Tore Steinsta Larsen – Svein-Harald Riisnæs
2007-03-27 Dag Holtan – Jan H. Hansen
2007-03-22 Tore Steinsta Larsen – Svein-Harald Riisnæs
2007-03-20 Toivo Jakovesi – Eddie Lund
2007-03-15 Tore Steinsta Larsen – Svein-Harald Riisnæs
2007-03-13 Finn Erik Johansen – Harald Nygaard
2007-03-08 Svenn Pedersen – Aage Vidar Bjørnsen
2007-03-06 Knut Leesland – Erling Brynildsen
2007-03-01 Karl Johnny Solberg – Harald Nygaard

 

Februar
Tirsdag: Bjørg Tvinnereim – Liv Strøm
               Terje Ajaxon – Gisle Stava
Torsdag: Tore Steinsta Larsen – Svein-Harald Riisnæs

2007-02-27 Christina Bratli – Svein-Harald Riisnæs
2007-02-22 Knut Leesland – Carl Steen Mathisen
2007-02-20 Harald Nygaard – Finn Erik Johansen
2007-02-15 Sigmund Ivar Bakke – Svein-Harald Riisnæs
2007-02-13 Magne Vike – Tommy Brønstad
2007-02-08 Tore Steinsta Larsen – Svein-Harald Riisnæs
2007-02-06 Knut Leesland – Erling Brynildsen
2007-02-01 Tore Steinsta Larsen – Svein-Harald Riisnæs

Januar
Tirsdag: Karl Johnny Solberg – Tom Eriksen
Torsdag: Karl Johnny Solberg – Harald Nygaard

2007-01-30 Karl Johnny Solberg – Tom Eriksen
2007-01-25 Karl Johnny Solberg – Harald Nygaard 
2007-01-23
Karl Johnny Solberg – Terje Ajaxon
2007-01-18 Karl Johnny Solberg – Harald Nygaard 
2007-01-16
Knut Leesland – Erling Brynildsen
2007-01-11 Magne Vike – Tommy Brønstad 
2007-01-09
Harald Nygaard – Finn Erik Johansen
2007-01-04 Torvald Johan Løvmo – Trond Rikstad
2007-01-02 Harald Nygaard – Finn Erik Johansen

Desember
Torsdag: Beate Engelsen – Finn Erik Johansen (KM Mix)

2006-12-15 Tommy, Magne, Terje (Juleavslutning)
2006-12-14 Liv Strøm – Tom Søren Nilsen
2006-12-12 Tore Hagen – Torvald Johan Løvmo
2006-12-07 
Karl Johnny Solberg – Harald Nygaard (MP-treff)
2006-12-05 Harald Nygaard – Finn Erik Johansen
2006-11-30 Christina Bratli – Svein-Harald Riisnæs

November
Tirsdag: Jan H. Hansen – Dag Holtan (Høstmestere)
Torsdag: Tore Steinsta Larsen – Svein-Harald Riisnæs

2006-11-28 Terje Ajaxon – Gisle Stava
2006-11-23 Tore Steinsta Larsen – Svein-Harald Riisnæs
2006-11-21 Harald Nygaard – Finn Erik Johansen
2006-11-16 Egil Hansen – Tore Hagen 
2006-11-14
Jan H. Hansen – Dag Holtan

2006-11-09 Karl Johnny Solberg – Harald Nygaard
2006-11-07 Knut Leesland – Erling Brynildsen
2006-11-02 Erland Bratli – Svein-Harald Riisnæs 

Oktober
Tirsdag: Knut Leesland – Erling Brynildsen
Torsdag: Knut Leesland – Ulrik Nesset

2006-10-31 Knut Leesland – Erling Brynildsen
2006-10-26 Erland Bratli – Sigmund Ivar Bakke
2006-10-24 Eli Ann Bakke – Sigmund Ivar Bakke
2006-10-19 Torvald Johan Løvmo – Trond Rikstad
2006-10-17 Odd Alfred Frydenberg – Bjørn Syvertsen (Bykamp)
2006-10-12 Tom Søren Nilsen – Finn Erik Johansen
2006-10-10 Knut Leesland – Erling Brynildsen
2006-10-05 Knut Leesland – Ulrik Nesset

September
Tirsdag: Harald Nygaard – Finn Erik Johansen
Torsdag: Tom Søren Nilsen – Finn Erik Johansen

2006-10-03 Torvald Johan Løvmo – Ulrik Nesset
2006-09-28 Arne Øvrid – Carl Steen Mathisen
2006-09-26 Per Arnold Johannesen – Magne Vike
2006-09-21 Tom Søren Nilsen – Finn Erik Johansen
2006-09-19 Knut Leesland – Erling Brynildsen
2006-09-14 Torvald Johan Løvmo – Trond Rikstad
2006-09-12 Harald Nygaard – Finn Erik Johansen
2006-09-07 Jan H. Hansen – Finn Erik Johansen
2006-09-05 Jan H. Hansen – Dag Holtan