Simultan i februar – og handikap

Horten er påmeldt alle simultaner i februar, torsdag 6. og 27. og tirsdag 18.

Disse dagene vil det være handikap-turnering i klubben.