Kvalifiseringsturnering til NM-finalen for lag – oppdatert

Horten BK og Larvik BK skal som kjent arrangere NM-finalen for lag 21. til 24. mai 2020.  Finalen skal gå i Larvik.  Det skal stille et lag fra de to klubbene bestående av 3 par.

Det har vært et møte i interim-kommitéen for å bestemme reglement for hvordan en kvalifiseringsturnering til Horten/Larviks lag til finalen skal foregå:

1. Bare aktive spillere i de to klubbene kan delta.  Med aktive spillere menes spillere som spiller 8 klubb-kvelder frem til kvalifiseringen, eller har spilt minst tilsvarende på årsbasis (ca. 30 klubbkvelder) de siste årene.

2. Iflg. NBF’s turneringsreglement 4.11.4 må alle spillere på laget ha vært medlem av arrangør-leddet da søknaden ble sendt.

3. Det arrangeres kvalifisering lørdag 28. mars, turneringstypen blir «IMP over the field» eller lignende.

For påmelding, kontakt ledelsen i klubbene.