Referat fra styremøte 7. november.

Styret hadde møte 7. november, og hadde en rekke saker oppe.

Den mest interessante saken for medlemmene er sannsynligvis l0kalitetsspørsmålet.  Vi har en del interessante alternativer, så det er spennende.  Uansett, så vil et evt. forslag fra styret måtte legges fram for ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Referatet fra styremøtet sier litt om hvilke alternativer vi jobber med for øyeblikket.

Referat fra styremøte 7 november

Årsmøtet er satt til 27. februar 2020.