Vilmar Hagen er gått bort

Vårt æresmedlem, Vilmar Hagen, er gått bort.  Våre kondolanser går til Tore og Aase.