Torvald er gått bort

Den triste beskjeden kom i dag, at vårt æresmedlem Torvald Johan Løvmo gikk bort i morges.

Torvald spilte i klubben så sent som i slutten av januar, men under et opphold i Oslo for strålebehandling fikk han slag, og det gikk utforbakke etter det.

Torvald hadde alltid et eller annet verv i klubben, og var de siste årene kasserer, og stod for kort-dupliseringen.  Han hadde også verv i både BK Junior og BK Pluss før klubbene slo seg sammen i 2003.  Han var en bauta gjennom mange år i alle 3 klubbene, og hans innsats for bridgen har vært formidabel.

Han ble sparmester, det kunne nok blitt mer om ikke skytingen hadde prioritet i mange år.

Vi lyser fred over Torvalds minne.