Referat fra styremøter

2020

referat 22-10-2020

referat 2020-05-10

referat 26-03-2020

Referat fra styremøte 2020-02-14

2019

Referat fra styremøte 7 november

Referat fra styremøte 24 mai

   Årsmøtedokumenter

2020

referat årsmøtet 2020

årsmøteprotokoll 2020
(håndskrevet med underskrift)

Dagsorden 2020

Horten BKs beretning for 2019

regnskap 2019

2019

referat årsmøtet 2019

Horten BKs beretning for 2018

Revisjonsrapport 2018

dagsorden årsmøtet 2019-2

2018

Referat årsmøte 2018

dagsorden årsmøtet 2018

Horten BKs beretning for 2017

Regnskap

Revisjonsrapport 2017

Kontrakt med Apotekergaten Eiendom AS