Livet er kort, spill bridge !
Sommerbridge
Sommerbridgen starter torsdag 2. mai, og går alle torsdager (bortsett fra Kristi Himmelfartsdag) i mai, juni og august.

Vi starter kl. 18:30

Ingen tirsdagsbridge før i september.

Kategorier

Æresmedlemmer

Klubben har følgende æresmedlemmer :

Svein Harald Riisnæs

Sigmund Ivar Bakke

Knut Leesland

Harald Nygaard (utnevnt 15.02.2018)

 

Tidligere æresmedlemmer :

Torvald Johan Løvmo  (-2018)

Wilmar Hagen (-2019)

Hva skjer?